Tuesday, January 18, 2011

Orang yang pertama masuk neraka

Dari Abu Hurairah r.a bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:
"tiga jenis orang yang pertama masuk neraka ialah penguasa yang berwenang-wenang, orang kaya yang tidak menunaikan hak dari hartanya, dan orang miskin yang fasik.'
(Hadis riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah)

No comments:

Post a Comment

Anda mungkin berminat

Anda mungkin berminat