Monday, March 19, 2012

PENCIPTAAN BUMI


Bumi diciptakan oleh Allah sebagai hamparan, dan tempat kita berdiam, diletakkannya di situ berbagai jalan yang bercabang-cabang, dipasaknya dengan gunung-ganang agar tidak bergoyang dan diluaskan jarak pendatarannya Allah SWT mencipta bumi supaya binatang juga boleh tinggal di atasnya, sebab binatang itu memerlukan tempat sebagaimana manusia binatang memerlukan bahan makanan, maka seluruh bumi itu adalah tempat tumbuh-tumbuhan untuk bahan makanannya bumi juga sebagai tempat menanam segala benda yang berbau tidak enak, untuk menanam bangkai dan kotoran, termasuk juga tubuh manusia dan keturunan anak adam, allah berfirman yang bermaksud:

"Dan bumi itu Kami hamparkan, maka sebaik-baiknya yang menghamparkan(adalah Kami)"
                                                                                                         (Adz-Dzariyat:48)

" Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati?"
                                                                                                         (Al-Mursalat: 25)

Perhatikanlah keadaan bumi ia adalah mati, tetapi jika menerima siraman air, ia pun mulai bergerak, berkembang dan nampak kehijau-hijauan di atasnya
Lihatlah pula dari batu kering dan bahkan tanah yang kotor itu Allah Taala mengeluarkan air yang jernih, maka tumbuhlah tumbuhan beraneka ragam
Seterusnya renungkan pula apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini untuk kita meningati penciptannya
 Akan disambung dengan penciptaan yang lain pula

Monday, March 05, 2012

Anda mungkin berminat

Anda mungkin berminat